fbpx
 

Sammen skaper vi Røa

 

Over 400 innbyggere og brukere på Røa har sagt sin mening om hva som bør skje med Esso-tomten. Medvirkning på denne måten, før en strek er tegnet, er unikt. Prosessen er gjort i workshops, samtaler og digitalt. Målet med dette brede involveringsarbeidet er å sikre relevant og god utvikling av Esso-tomten på Røa, slik at nabolaget får et tilbud de ønsker og vil bruke. Vi på Røa Senter har kartlagt meninger om hva som er bra med Røa, hva som bør bevares, hva som bør endres og hva det er ønsker og drømmer om for stedet man bor.

Perioden vi har gjennomført kartleggingen er preget av Covid-19 pandemien, og det har blitt tydelig for mange hvor mye tid man bruker i og ved hjemmet, og vi har fått bevissthet om hvor viktig gode tilbud i nærmiljøet er. Dette har vært en styrke for arbeidet, da handlingsmønstrene både sosialt, familiært og arbeidsmessig vil preges av pandemien også etter at en vaksine er tilgjengelig.

Samlet gir innspillene retning for arkitekter og utbygger i det videre arbeidet med å sikre en god utvikling av tomten. Men arbeidet avsluttes ikke her – vi vil fortsette dialogen med dere som bor på og bruker Røa, samt gjennomføre flere workshoper i tiden som kommer.

 

Slik jobber vi nå videre med medvirkningen:

April-mai 2021:

 • Dele innspill fra første medvirkningsprosess
 • Invitere til ytterligere dialog og innspill

Juni 2021:

 • Folkemøte med deling av medvirkningsarbeid og arkitektenes tegninger

 

Anna Skarboe i Reell Medvirkning, Hans Haram i Dypro/Røa Senter og Camilla Dukefos i Reell Medvirkning  Foto: Fredrik Eckhoff

 

Under presenteres hovedfunn fra første fase med medvirkningsarbeidet. Hva er Røa lokalbefolknings behov, ønsker og visjoner for området de bruker og bor i.

Møteplass

 • Serveringstilbud
 • Priser som er overkommelige, men ikke nødvendigvis for billig
 • Varierende og som tar vare på det som allerede fungerer av serveringssteder

Lek, samhold, tilgjengelighet

 • Enkelt å møtes, utendørs så vel som innendørs
 • Tilpassede aktivitetsarealer
 • En helhetlig plan for Esso-tomta, Røa Senter og Røa sentrum

Lett å komme til, lett å bruke

 • Universell utforming
 • Tilpasse området rundt til eldre, funksjonshemmede, funksjonshemmede – samtidig som det er god bevegelighet for sykler
 • Variert tilbud, både kultur, aktiviteter, lek og rekreasjon

Ønsker for Esso-tomten

 • Universell utforming er internalisert i hele utviklingsarbeidet
 • Åpent og tilgjengelig, et sted der man kan møtes både uformelt og formelt
 • Særlig mange trekker frem serveringstilbud for private arrangement, men også steder for å ha møter, kunst, kultur og samlinger
 • Generasjonstreff som gjør at både de aller yngste, ungdom, voksne og de aller eldste føler seg trygge, komfortable og kan ha det hyggelig.
 • Flerbruksrom som er fleksible og har mange muligheter
 • Arbeidsplasser og steder å møtes for hobbyaktiviteter

Ønsker for Røa sentrum/området

 • Grøntarealer
 • Lekeområder for barn og ungdom
 • God belysning og en helhetlig plan for hele området

Dette bør bevares

 • Røa Senter som et “nedpå” nærsenter hvor det er plass til alle typer mennesker.
 • God stemning i området, fordi det er varierende befolkning mtp alder. Mange unge som flytter hit for å starte familie, mange blir boende fordi de trives, og det er et godt senior tilbud.
 • Seniorsenteret

Dette bør endres

 • Smale fortau gjør det lite fremkommelig for rullator, rullestol og barnevogner
 • Røakrysset (Griniveien- Vækerøveien) skaper støy og kø, og gjør at området rundt preges av det negativt. En løsning for tilgjengelighet for fotgjengere er å lage en bru over med heis på begge sider, slik at man kan komme seg trygt over veien.