Medlemsvilkår og personvernerklæring

Medlemsvilkår for Røa Senter Kundeklubb

1. Generelt
Røa Senter Kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Senterforeningen Røa Senter Org nr 994031856 (heretter kalt “Røa Senter”), som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Røa Senter Kundeklubb eies og drives av Senterforeningen Røa Senter. Medlemmer av Røa Senter Kundeklubb mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å melde seg inn som medlem i Røa Senter Kundeklubb samtykker du til å motta e-post og SMS fra Røa Senter, samt annen behandling som fremkommer av vilkårene og samtykker. Du kan når som helst melde deg av de ulike dialogene vi har med deg. Hvordan du melder seg av dialog kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du melder seg av dialogen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder seg ut av Røa Senter Kundeklubb (se for øvrig punkt 3).

2. Personvern
Ved å melde seg inn i Røa Senter Kundeklubb samtykker du til at Røa Senter registrerer og behandler personopplysninger om deg, samt øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap i Røa Senter Kundeklubb. Røa Senter er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med medlemmer. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Røa Senter har lagret, eller dersom du mener du har rett til retting og/eller sletting, kan du enkelt kontakte Røa Senter etter punkt 6 i vilkårene. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart, med unntak av samarbeidspartnere som leverer tjenester til Røa Senter. Røa Senter sikrer at all behandling av data i slike tilfeller er tydelig definert gjennom avtaler og gjeldende lovverk. Detaljer rundt personvern kan leses i personvernerklæringen .

3. Cookies 

4. Vilkårenes varighet
Vilkårene gjelder fra 01.01.2019 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Røa Senter Kundeklubb. Du kan si opp avtalen med umiddelbar virkning og alle personopplysninger slettes eller anonymiseres med mindre det ikke foreligger begrensninger for dette i relevant lovgivning, som bokføring eller andre forpliktelser. Oppsigelse av avtalen fra gjøres ved å kontakte Røa Senter etter punkt 6 i vilkårene. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på roasenter.no, ved større endringer vil vi sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til senterleder@roasenter.no Røa Senter forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Røa Senter Kundeklubb. Dersom Røa Senter Kundeklubb programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Røa Senter Kundeklubb programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Røa Senter kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

5. Tvister og lovvalg
Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

6. Kontakt
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.
Senterforeningen Røa Senter
v/Røa Senter Kundeklubb
Lise@lime-as.no

senterleder@roasenter.no

Røa Senter
Vækerøveien 205
0751 Oslo

www.roasenter.no