Hold hjertet varm og hode kaldt

Ta vare på hverandre og vær tålmodige.