Fastlegekontoret har til en hver tid oversikt over hvilke leger som har plass til nye fastlegepasienter hos oss. Ring tlf. 810 59 500 eller benytt internett: NAV – Min Fastlege.

Alle våre leger har fastlegeavtale. Pasienter vi har på liste blir prioritert. Hvis din fastlege ikke er tilstede, vil en av de andre legene ta imot deg.

Ring oss på 22 06 44 44 for nærmere informasjon.